ردیف سنتور استاد صبا،اجرای سعید ثابت(بخش6):

-=افشاری=-

 

24

128

ردیف سنتور-افشاری

آواز افشاری
چهارمضراب
درآمد دوم
قرایی
رهاوی
عراق
تخت طاقدیس
صدری
مثنوی
دانلود یکجا !(لینک غیر مستقیم)
+ نوشته شده توسط ریاحی در چهارشنبه نهم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 11:38 |